Programme

Download programme

Download conference abstracts


Friday, November 20, 2020


9:45 -10:15
Welcome and introduction

Professor Marian Preda, Rector of the University of Bucharest (to be confirmed)

Professor Laura Comănescu, Vice-rector of the University of Bucharest

Professor Alexandru Nedelea, Dean of the Faculty of Geography

Professor Liliana Dumitrache, Head of the Department of Human and Economic Geography

10:30 -12:30
Plenary Sessions

10.30-11.00

Professor Marcel Ioan BOLOȘ, Minister of the European Funds/ Ministrul Fondurilor Europene

“Regenerare și mobilitate urbană prin fonduri europene – noi concepte pentru redresarea și reziliența oraselor” / Regeneration and urban mobility through European funds – new concepts for urban recovery and resilience

11.00-11.30

Acad. Professor Dan BĂLTEANU, Romanian Academy, IGU chair of Romanian National Committee /Academia Română, Președinte al Comitetului Național de Geografie

“Antropocenul – o provocare complexă pentru cercetarea geogafică” / The Anthropocene – a complex challenge for geographical research.

11.30-12.00

Frédéric BEAUMONT, Attaché de coopération scientifique et universitaire, Institut Français de Roumanie/atașat pentru cooperarea știintifică și universitară, Institutul Francez în Romania

“Provocări și perspective ale cooperării franco-române în științele sociale: exemplul geografiei” / Défis et perspectives de la coopération franco-roumaine en Sciences sociales : l’exemple de la Géographie

Break

13:30-15:30
TECHNICAL SESSIONS I

16:00-18:00
TECHNICAL SESSIONS II


Saturday, November 21, 2020


10:00 -12:00
TECHNICAL SESSIONS III

12:00-12:30
Closing & Conclusions

Comments are closed.